Επικίνδυνο (και) για την Εύβοια το αντί-περιβαλλοντικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης! Καλούνται οι βουλευτές να τοποθετηθούν.

Επικίνδυνο (και) για την Εύβοια το αντί-περιβαλλοντικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης! Καλούνται οι βουλευτές να τοποθετηθούν.

Η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση ένα πολυνομοσχέδιο σκούπα που ανατρέπει όσα ξέραμε για τη χωροταξία και το περιβάλλον καθορίζοντας την αναπτυξιακή πορεία της χώρας για τα επόμενα χρόνια . Συναντά σφοδρές αντιδράσεις τόσο για τον χρόνο και τον τρόπο ψήφισης (με τη Βουλή και την χώρα ουσιαστικά κλειστή, χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση) όσο και για το περιεχόμενο αυτό καθαυτό. Να σημειωθεί ότι 360 σελίδες είναι οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, πολλές φωτογραφικές, που αφήνουν έντονη την οσμή και υποψία αδιαφάνειας και συμφερόντων! Το πρόσχημα είναι οι επενδύσεις. Επενδύσεις ναι, αλλά με όποιο κόστος και εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος; Το ν/σχ. διευκολύνει τις «βαριές» επενδύσεις μειώνοντας τις απαιτήσεις προστασίας για αδειοδοτήσεις σε δάση και περιοχές φυσικού κάλλους. Αίρει προστατευτικές διατάξεις για εξαγωγές ύλης και διαχείρηση αποβλήτων. Αρκεί η απλή κοινοποίηση αντί της αδειοδότησης από ελεγκτικές αρχές. Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου αποδυναμώνουν την δυνατότητα συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε αποφάσεις που αφορούν τον ίδιο τους τον τόπο!

Είναι αυτονόητο πόσο τα παραπάνω επηρεάζουν ιδιαίτερα τον νομό μας , την Εύβοια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα σε επενδύσεις όπως οι ΑΠΕ (π.χ. αιολική ενέργεια) το ν/σχ. δίνει απόλυτη προτεραιότητα στις μεγάλες εταιρίες. Παραδίδεται δηλαδή το ενεργειακό δυναμικό μας στους λίγους και ισχυρούς, όταν σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες μεγάλο ποσοστό τους παράγεται από μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πόσο ενημερωμένοι είναι οι φορείς του τόπου μας; Περιμένω την αντίδραση ιδιαίτερα των κυβερνητικών βουλευτών σε ένα ζήτημα που καθορίζει το μέλλον των παιδιών μας. Γι αυτόν εδώ τον τόπο έχουμε προκρίνει το μοντέλο της βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τουρισμού, προϊόντων και ευζωίας.

Η κλιματική αλλαγή καθώς και η πρόσφατη πανδημία μας έκανε να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να ζούμε όπως πριν, δεν μπορεί το κέρδος να κυριαρχεί έναντι του περιβάλλοντος και του όποιου δημοσίου αγαθού! Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες υποχωρήσεις γιατί τα πλήγματα θα είναι ανεπανόρθωτα για το φυσικό περιβάλλον μας. Κρινόμαστε όλοι μας, σήμερα!

05-05-2020

Ακολουθήστε με στα Social Media